Häljeby

Tisdagar

22 januari
19 februari
19 mars
16 april
14 maj
11 juni

Plats och tid

Sörgården: 9.45-10.10
Sillsta: 10.15-10.25
Norrtuna: 10.30-10.40
Kastenabacken: 10.50-11.00

Kontakt

Telefon: 0221-251 82
(Köpings stadsbibliotek)
E-post: