Himmeta

Onsdagar

23 januari
20 februari
20 mars
17 april
15 maj
12 juni

Plats och tid

Gillsta: 9.50-10.05
Valla: 10.25-10.40
Sör-Tveta: 10.55-11.20
Tveta: 11.25-11.35
Julberga norra: 11.50-12.00
Julberga södra: 12.05-12.20

Kontakt

Telefon: 0221-251 82
(Köpings stadsbibliotek)
E-post: