Boken kommer på Köpings stadsbibliotek
och Kolsva bibliotek

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som vill låna böcker eller annat, men som på grund av rörelsehinder, ålder, långvarig sjukdom eller liknande anledning inte kan komma till biblioteket.

Du kan välja att låna böcker, ljudböcker, talböcker, och böcker med extra stor stil med mera.

Hör av dig till oss och berätta vilka böcker du vill låna så kommer vi med böckerna hem till dig.

Vill du ha Boken kommer?

Vill du att boken kommer hem till dig? Kontakta oss:

Köpings stadsbibliotek
Ellinor Frohne Östlund
Telefon: 0221-251 83
E-post: ellinor.frohneostlund@koping.se

Kolsva bibliotek
Carina Andersson
Telefon: 0221-251 70
E-post: carina.andersson@koping.se

Svårt att läsa?

Har du nedsatt syn eller något annat funktionshinder som gör att du inte kan läsa vanliga böcker, kan du låna talböcker eller böcker med stor stil.

Läs mer på sidan Svårt att läsa