Förskola och skola på Köpings stadsbibliotek
och Kolsva bibliotek

Besök biblioteket

Alla förskolor och skolor i kommunen är välkomna att besöka biblioteket. Vill ni komma innan vi öppnar går det bra att kontakta biblioteket för att boka en tid.

Få besök av bokbussen

Förskolor och skolor som har svårt att komma till biblioteket kan få besök av Bokbussen. Bokbussen är ett rullande bibliotek där ni kan låna böcker och tidningar. Ni kan lämna tillbaka böckerna till Bokbussen, Stadsbiblioteket eller till biblioteket i Kolsva.

Avdelningar på förskolan och lärare får ett särskilt lånekort

Varje avdelning på förskolan och alla lärare får ett särskilt lånekort att använda vid lån till förskolan/skolan eller till elever. Lånetiden är 8 veckor.

Sagostund varje torsdag på biblioteket

Varje torsdag klockan 10.00 är det sagostund på stadsbiblioteket för barn från 4 år. Vi samlas i sagorummet där Anki berättar sagor. Det är uppehåll under sommaren.

Låna väskor med böcker om olika teman

Vi lånar ut temaväskor till förskolorna i kommunen. Det finns olika teman att välja mellan, till exempel Sorg, Årstider, Troll, Vänskap/Känslor, Kroppen/Hälsa och Trafik. Det är cirka 4-6 böcker i varje väska.

Nu har vi även Språkpåsar på arabiska, kurdiska och somaliska.

Ställ ut barnens skapelser på biblioteket

Förskolan och skolan får gärna använda biblioteket till utställningar av saker barnen har gjort, till exempel teckningar och skulpturer.