Köpings stadsbibliotek och Kolsva biblioteks specialsamlingar

Specialsamlingar på Köpings stadsbibliotek

På Köpings stadsbibliotek finns en lokalhistorisk samling. Här finns böcker med lokal anknytning samt en hel del okatalogiserat material, främst småtryck.

Vi har böcker, både av och om, bygdens kända män: Carl Wilhelm Scheele och Richard Dybeck.

Det går att läsa Köpings tidning och Bärgslagsbladet på rullfilm. Köpings tidning finns mellan 1855 och 1895, Bärgslagsbladet 1890 till 1907.

Samlingen ska alltid vara tillgänglig, därför lånar vi inte ut allt material. Där vi har flera exemplar av en bok kan den också finnas för hemlån. Du är alltid välkommen att läsa det du är intresserad av här på biblioteket.