Boken kommer på Kungsörs bibliotek

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som vill låna böcker eller annat, men som på grund av rörelsehinder, ålder, långvarig sjukdom eller liknande anledning inte kan komma till biblioteket.

Du kan välja att låna böcker, ljudböcker, talböcker, och böcker med extra stor stil med mera.

Hör av dig till oss och berätta vilka böcker du vill låna så kommer vi med böckerna hem till dig.

För information om talböcker för barn, kontakta barnbibliotekarie Mikaela Redenkvist.

Vill du ha Boken kommer?

Vill du att boken kommer hem till dig? Kontakta oss:

Kungsörs bibliotek
Telefon: 0227-60 02 10
E-post: biblioteket@kungsor.se

Marinette Öinert Gustafsson
Telefon: 0227-60 02 13
E-post: marinette.oinert-gustafsson@kungsor.se

Svårt att läsa?

Har du nedsatt syn eller något annat funktionshinder som gör att du inte kan läsa vanliga böcker, kan du låna talböcker eller böcker med stor stil.

Läs mer på sidan Svårt att läsa