Språk

sv-se en-gb

Kungsörs biblioteks låneinformation

Låneinformation Kungsörs bibliotek

Lånekort - vuxna 18 år och uppåt

Lånekort får du gratis. Visa bara giltig legitimation. Ta alltid med lånekortet till biblioteket. Säg till på biblioteket om du tappat bort ditt lånekort. Säg också till om du ändrat adress, telefonnummer eller namn.

Lånekort - barn och unga under 18 år

Vid 6 års ålder får alla barn i Kungsörs kommun ett lånekort vid förskoleklassens besök på biblioteket. Då måste du som målsman fylla i en blankett för att godkänna detta. Blanketten delas ut av barnets lärare. Den fylls i och undertecknas och lämnas tillbaka till läraren. Är du nyinflyttad och ditt barn behöver ett lånekort finns blanketten att hämta på biblioteket eller att ladda ner direkt på webben till höger i fönstret.

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling.Det innebär att du är ansvarig för böcker och annan media som lånas på ditt kort. För att låna dvd-film måste du vara 16 år. Målsman är ansvarig för allt som barn och unga under 18 år lånar. Förkommet eller skadat media ersätts av låntagaren enligt bibliotekets värdering.

Biblioteket ansvarar ej för skador som uppstår på din egen utrustning vid användning av lånade medier.

Lånetiden är normalt fyra veckor. Längre lånetid gäller under sommaren. Kortare lånetid gäller bland annat för cd-skivor, dvd-filmer.

Omlån

I regel finns möjlighet att låna om en bok - högst två gånger - dock inte om boken är beställd av annan låntagare. Du kan själv låna om dina böcker i bibliotekskatalogen. Då krävs låntagarnumret (som står på lånekortet) och en PIN-kod som du får på biblioteket. Omlån kan också göras per telefon.

Övertidsavgifter

Biblioteket tar ut övertidsavgift för media som återlämnats för sent. Avgiften ska betalas även om biblioteket inte skickat påminnelse. Försenade lån som lämnas via bokinkastet registreras som skuld och avgiften tas ut vid nästa lånetillfälle.

Övertidsavgiften är 5 kr per försenad bok och vecka från och med första dag efter förfallodag. Övertidsavgiften för fjärrlån är 10 kr per försenad bok och vecka från och med första dag efter förfallodag. Maxavgiften är 100 kr/media och återlämningstillfälle. För  dvd-filmer är övertidsavgiften 10 kr/dag från och med första dag efter förfallodag. Förkommen eller förstörd dvd ersätts med 600 kr.

För barn under 16 år och för barnböcker tas ingen avgift. Du som lånar får vid varje lånetillfälle automatiskt ett kvitto på vilka böcker du lånat. På kvittot står bokens författare, titel och återlämningsdatum. Viss tid efter lånetidens utgång skickar biblioteket en påminnelse. Om inte böckerna återlämnas skickas räkning enligt särskild värdering.

Förlust av lånerätt

Om en låntagare trots upprepade påminnelser inte återlämnar bibliotekets böcker och inte betalar övertidsavgiften, avstängs personen från lån. Spärren hävs när lånen lämnats tillbaka eller skuld/räkning betalats. Dessa regler syftar till att bibliotekets mediebestånd ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Sekretess

Enligt sekretesslagen är bibliotekets låntagarregister hemligt. Ingen obehörig kan ta reda på vad du lånar eller ta reda på andra uppgifter om dig. Uppgifterna om dina lån försvinner vid återlämning.