Lärsäter

Onsdagar

16 januari
13 februari
13 mars
10 april
8 maj
5 juni

Plats och tid

Myran: 9.45-10.10
Norrmarken: 10.20-10.35
Vallsta: 10.45-10.55
Jäxbo: 11.15-11.30
Lärsäter: 11.50-12.05

Kontakt

Telefon: 0221-251 82
(Köpings stadsbibliotek)
E-post: