Lokaler

Lokaler att hyra på Arboga bibliotek

Lokalerna i bibliotekshuset får användas utan kostnad av studieförbund, fackliga och politiska organisationer samt ideella föreningar. Övriga debiteras hyra.

Lokaler upplåts inte till kommersiella arrangemang.
För mer information och bokningar ring biblioteket 0589-873 00.

Galleri

Lokala konstnärer kan utan kostnad boka galleriet de tider som Arboga konstförening inte använder lokalen. Utställaren ansvarar själv för alla praktiska arrangemang i samband med utställningen.

Bibliotekets galleri rymmer ca 100 personer
Yta: 126 kvadratmeter
Längd: 20 m
Bredd: 5.5 m / 7.5 m
Lägsta takhöjd: 2.30 m

Hyra i förekommande fall:
685 kr / uthyrningstillfälle o dag
480 kr / uthyrningstillfälle som understiger 3 timmar

Hörsal

Hörsalen rymmer 80 personer
Yta: 56 kvadratmeter
Längd: 8.55 m
Bredd: 7.40 m
Lägsta takhöjd: 2.15 m
Scendjup: 2.48
Scenbredd: 6.46 m
Lägsta takhöjd scen: 2.26 m

Hyra i förekommande fall:
685 kr / uthyrningstillfälle o dag
480 kr / uthyrningstillfälle som understiger 3 timmar

Musikrum

Musikrummet rymmer 40 personer.

Hyra i förekommande fall:
370 kr / uthyrningstillfälle o dag
265 kr / uthyrningstillfälle som understiger 3 timmar

Sammanträdesrum

Sammanträdesrummet rymmer 8 personer.

Hyra i förekommande fall:
370 kr / uthyrningstillfälle o dag
265 kr / uthyrningstillfälle som understiger 3 timmar

Studierum 1

Studierum 1 rymmer 25 personer.

Hyra i förekommande fall:
370 kr / uthyrningstillfälle o dag
265 kr / uthyrningstillfälle som understiger 3 timmar

Släktforskarrummet

Förutom dator för släktforskning finns här en bokningsbar "studentdator" avsedd för distansstuderande.

Boka på 0589-873 00. Det är gratis att använda datorerna.
Kopior kostar 3 kr/st.

 

Tillbaka till Övrig service på Arboga bibliotek

Kontakta oss

Arboga bibliotek
Telefon: 0589-873 00
E-post: biblioteket@arboga.se