Västhamra

Onsdagar

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj

Plats och tid

Lärkan: 9.25-9.55
Snigeln: 10.10-10.25
Larven: 10.25-10.40
Kråkan: 10.40-10.55
Sorby: 11.05-11.25
V. Hamra: 11.40-12.05

Kontakt

Telefon: 0221-251 82
(Köpings stadsbibliotek)
E-post: