Ändra lösenord - steg 1 av 3
Ange följande information för att kunna ändra lösenord

Dataskyddsförordningen GDPR och biblioteket

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) inom EU. GDPR, som är mer anpassad till dagens digitala samhälle, ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL) och innebär bland annat att du har rätt att veta hur dina personuppgifter hanteras hos oss.