Svårt att läsa

Det finns många alternativ för dig som har svårt att läsa tryckt text. Vi har böcker i olika former för dig som är synskadad, har läs- och skrivsvårigheter eller vill läsa böcker på lätt svenska.

Daisy-talböcker

Om du har svårt att läsa vanliga böcker finns talböcker som du kan lyssna på. De flesta nya böcker finns inlästa som talbok. Säg bara till vilken bok du vill läsa så hjälper vi dig.

En talbok är en cd-rom-skiva som kallas Daisy-talbok. De är till för alla som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av till exempel dålig syn, dyslexi, koncentrationssvårigheter eller ett fysiskt funktionshinder.

Du behöver en särskild spelare för att läsa Daisy-talböcker

Daisy-talboken läser du med en särskild spelare eller i en dator med ett särskilt läsprogram för Daisy-talböcker eller i en mp3-cdspelare.

Böcker med stor stil

Storstilsböcker har extra stora bokstäver och är till för dig som ser dåligt. Det finns både klassiker och moderna romaner. Böckerna är ett bra alternativ när det har blivit svårt att läsa vanliga böcker som ofta har liten text

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna. Böckerna har kortare meningar, inte alltför svåra ord och större text. Lättlästa böcker kallas ofta LL-böcker.

Bok och Daisy

Vissa lättlästa böcker lånas ut tillsammans med en DAISY-skiva. Du kan då följa med i texten samtidigt som du lyssnar på boken.

Egen nedladdning

Med "Egen nedladdning" kan du som är talbokslåntagare själv ladda ner böcker från MTM:s katalog. För att få tillgång till "Egen nedladdning" måste du registrera dig och få en introduktion till hur tjänsten fungerar.

Läs mer om "Egen nedladdning"